برای تماس با شرکت آسان رسان بهمن صنعت به منظور نصب آسانسور تعمیر آسانسور می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.

 

شماره شرکت        :    ۰۲۸۳۳۷۷۳۱۱۸

شماره مدیر شرکت :    ۰۹۱۲۲۸۱۳۹۸۲