مشخصات و مزایا آسانسور هیدرولیکی:

مشخصات و مزایا آسانسور هیدرولیکی: مشخصات آسانسور هیدرولیکی: مجهز به سیستم ضد سرقت بدون نیاز به گاورنر امکان نصب در چاه های کم ارتفاع عدم نیاز به ساخت موتورخانه برای راه اندازی آسانسور هیدرولیکی هنگام نصب هنگام ساخت پاوریونیت این نوع با…