همه چیز در مورد چاهک آسانسور

چاهک آسانسور چیست؟

بر اساس تعریف دقیق، چاهک Pit فضایی در قسمت پایینی چاه آسانسور است که فاصله بین کف پایین ترین ایستگاه (توقف) تا کف چاه آسانسور (پایین ترین نقطه) را در بر میگیرد. نیاز به چاله آسانسور چند دلیل مهم دارد. نخست باید در نظر داشت که کف کابین آسانسور باید با کف پایین ترین ایستگاه کاملا هم سطح شود. در این شرایط باید پیش بینی فضایی اضافی برای نشست کابین روی ضربه گیر در شرایط اضطراری صورت گیرد. ضربه گیر با منظور کردن فواصل لازم برای شالتر با یک پایه به کف چاهک نصب میشود. یوک کابین و متعلقات دیگر آن فضا اشغال میکنند و همه این موارد در فضای داخل چاهک جای میگیرند. نکته مهم دیگر ایجاد فضایی امن برای سرویسکاری است که زیر کابین مشغول کار میشود. الزامات مربوط به ابعاد چاهک به این موضوع مربوط است.

ابعاد چاهک آسانسور

پیش از هر چیز در طراحی و اجرا می بایست اندازه و ابعاد پیت آسانسور تعیین شود. در تعیین ابعاد چاهک آسانسورهای متداول که کابین آنها به شکل هندسی مستطیل است سه اندازه مهم باید تعیین شود. این سه اندازه عبارت اند از عرض چاهک، عمق چاهک و ارتفاع چاله آسانسور.

ابعاد چاهک با ابعاد کابین رابطه مستقیم دارد و همانطور که می دانیم ابعاد کابین آسانسور تابع ظرفیت مفید آن است. یک نکته مهم دیگر این است که اگرچه ابعاد استاندارد چاهک به نوع آسانسور ارتباطی ندارد، ولی در هر حال نوع سیستم در اندازه های چاه و به تبع آن چاهک اثرکذار است.

ارتفاع چاهک آسانسور

ارتفاع چاهک آسانسور فاصله عمودی آزاد کف چاهک تا تراز کف تمام شده اولین ایستگاه آسانسور است. منظور از اولین ایستگاه پایین ترین توقف یا در واقع درب آسانسور است. بنابراین ارتفاع چاهک می بایست مطابق ضوابط و کدهای استاندارد آسانسور تعیین شود.

البته یک اندازه مشخص برای ارتفاع چاله آسانسور پیش بینی نشده است. در واقع محدودیت هایی در نظر گرفته شده که ارتفاع چاهک نباید از آن مقادیر کمتر باشد. این موارد در این مقاله بطور کامل شرح داده شده است.

عرض و عمق چاهک آسانسور

اگر چاهک را از نمای بالا در نظر بگیریم دو ضلع مستطیل عرض و عمق خواهد بود. ضلعی که درب ورودی آسانسور در آن قرار گرفته عرض چاهک و ضلع قائم بر آن عمق چاهک است.

اندازه عمق پیت آسانسور بستگی به ابعاد کابین، نحوه اجرا وزنه تعادل و نوع درب ها دارد. عرض و عمق چاهک باید بنحوی در هماهنگی با ارتفاع چاهک تعیین شوند که شرایط استاندارد انطباق یابد.

 

چاهک آسانسور به انگلیسی

چاهک آسانسور در زبان انگلیسی معادل Elevator Pit می باشد. البته با توجه به اینکه کلمه آسانسور در انگلیسی با Lift نیز بیان میشود، گاهی به چاهک Lift Pit نیز گفته میشود. در زبان رایج مهندسی نیز معمولا از کلمه پیت بجای چاله آسانسور استفاده میشود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *